Black Cat - Everyday Sock

$32.99

Everyday Sock

80% Superwash Merino, 20% Nylon

113g  |  400yd
2.5-3mm  |  28-32sts = 10cm